Positive Learning ทดสอบ Pretest 2020

ทดสอบ Pretest 2020

  • การทดสอบจะปิดให้ใช้งานในวันที่ 01/08/2021.

Course Information

ทดสอบ Pretest 2020

  • สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนและได้รับรหัสทางอีเมล์เท่านั้น
  • สามารถทดลองสอบได้จำนวน 10 ครั้ง
  • ข้อสอบในระบบทดสอบนี้เป็นข้อสอบตัวอย่างที่ใข้สำหรับทดสอบเท่านั้น ไม่ใช้ข้อสอบจริง ซึ่งระดับความยากง่ายไม่เหมือนกัน
  • ระบบจะจับเวลาหลังกดปุ่ม Take quiz หากหมดเวลาแล้วจะปิดและส่งคะแนนให้โดยอัตโนมัติ

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางต่างๆ ของทางสถาบันฯ

Course Instructor

Seksan Kulanam admin Author
  • ระบบจะปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 01/08/2021.