อังคาร - ศุกร์ 10.00 - 19.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์ 08.00 - 17.30 น.

โบรชัวร์ | Brochures

1. โค้งสุดท้าย ปี 66
โค้งสุดท้าย ปี 2566

2. Compact ปี 2566
– Compact course ปี  2566 สอนสด
Compact course ปี 2566 Zoom พร้อมห้องเรียนสด

3. Pre Step ปี 2565 
– ห้องเรียนสด Pre-step ปี 2565  
Zoom พร้อมห้องเรียนสด Pre-step ปี 2565
Live Pre-step ปี 2565
– Trilingual & EP program

4. Step 1 ปี 2565
– สอนสด ป.3-6 step 1 ปี 2565
– zoom พร้อมห้องเรียนสด ป.3-6 Step 1 ปี 2565
– Live ป.3-6 Step 1 ปี 2565
– Live ม.ต้น Step 1 ปี 2565

– Live Trilingual step 1 ปี 65  

5. Step 2 ปี 2565
– สอนสด ป.3-6 step 2 ปี 2565
– zoom พร้อมห้องเรียนสด ป.3-6 step 2 ปี 2565
– Live ป.3-6 step 2 ปี 2565  
– Live ม.ต้น Step 2 ปี 2565
– Live Trilingual step 2 ปี 2565 

6. Step 3 ปี 2565
– สอนสด ป.3-6 step 3 ปี 2565
– zoom พร้อมห้องเรียนสด ป.3-6 step 3 ปี 2565
– Live ป.3-5 Step 3 ปี 65
– Live ป.6 Step 3 ปี 65
– zoom ม.1 step 3 ปี 65

7. Step 4 ปี 2565
– สอนสด ป.3-6 step 4 ปี 2565
– zoom พร้อมห้องเรียนสด ป.3-6 step 4 ปี 2565
– Live ป.3-5 Step 4 ปี 65
– Live ป.6 Step 4 ปี 65
– zoom ม.1 Step 4 ปี 65
– Live Trilingual step 4 ปี 2565

คำแนะนำในการลงทะเบียน

Hint register