Positive Learning โรงเรียนกวดวิชาพัฒนาการเรียนรู้ Positive Learning

โรงเรียนกวดวิชาพัฒนาการเรียนรู้ Positive Learning

โรงเรียนกวดวิชา Positive Learning เปิดคอร์สสอนพิเศษ ระดับชั้น ป. 3 – ป. 6

โรงเรียนกวดวิชา Positive Learning เปิดคอร์สสอนพิเศษ ระดับชั้น ป. 3 – ป. 6 วิชา วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, สังคมศึกษา, ภาษาไทย ทุกหลักสูตร ติวเข้ม เตรียมพร้อมสำหรับการสอบเข้า ม.1 โรงเรียนสาธิต และ โครงการ GIFTED, EP ของ รัฐบาล สอนสดทุกรอบทุกวิชา หรือเรียนออนไลน์ผ่าน zoom ไปพร้อมกับห้องเรียนแบบสอนสดได้แล้ววันนี้

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้า ม.1 ภาคภาษาอังกฤษ (EP) หรือ Trilingual ซึ่งจะแบ่งการสอบออกเป็น 2 ส่วน คือ

 • ทดสอบความรู้ทางวิชาการ
 • การสอบสัมภาษณ์

เรามีหลักสูตรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสู่สนามสอบ EP และ Trilingual โดยเฉพาะ ทักษะภาษาอังกฤษ ในการฟัง, พูด, อ่าน ฝึกทักษะไวยากรณ์ คำศัพท์ การตีความและทักษะการสนทนา เพื่อสอบเข้า ม. 1 ภาค EP โดยฝึกให้นักเรียนทำโจทย์ซ้ำๆ แต่ละหัวข้ออย่างละเอียดเพื่อฝึกทักษาและเสริมสร้างความเข้าใจและพื้นฐานไห้แน่นมากขึ้นเพื่อการสอบเข้า

โรงเรียนกวดวิชาพัฒนาการเรียนรู้ Positive Learning

STEP 1-3 ติวเข้มสอบเข้า ม.1​

หลักสูตรสอนพิเศษ เพื่อสอบเข้า ม .1 โรงเรียนสาธิตฯ และ โครงการ GIFTED, EP ของ รัฐบาล ​

ระดับชั้น ป.3 - ป.6

โดยแบ่งออกเป็นรายวิชาดังนี้

 • ป.3 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
 • ป.4 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • ป.5 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
 • ป.6 วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคม ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ

ตะลุยโจทย์

โดยแบ่งออกเป็นรายวิชาดังนี้

 1. วิทยาศาสตร์
 2. คณิตศาสตร์
 3. สังคม
 4. ภาษาไทย
 5. ภาษาอังกฤษ

สำหรับการเตรียมตัวสอบโครงการ Trilingual plus+ ของสาธิตมศว. ประสานมิตร ทางสถาบันจัดการเรียนการสอนเป็น ภาษาอังกฤษ 3 วิชา

โดยแบ่งออกเป็นรายวิชาดังนี่

 1. Science
 2. Mathematic
 3. Thai history

ระดับชั้น ม.1

โดยแบ่งออกเป็นรายวิชาดังนี่

 1. วิทยาศาสตร์
 2. คณิตศาสตร์
 3. ภาษาอังกฤษ

โค้งสุดท้าย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

เป็นการตะลุยโจทย์ และ เก็งแนวข้อสอบเข้าม.1 จะเรียนประมาณ 8-10 ครั้งก่อนสอบ ในรายวิชาดังต่อไปนี้

 1. วิทยาศาสตร์
 2. คณิตศาสตร์
 3. สังคม
 4. ภาษาไทย
 5. ภาษาอังกฤษ

เพิ่มเติมสำหรับ Trilingual plus+

เป็นการตะลุยโจทย์ และ เก็งแนวข้อสอบเข้าม.1 จะเรียนประมาณ 8-10 ครั้งก่อนสอบ ในรายวิชาดังต่อไปนี้

 1. Mathematic
 2. Science
 3. Thai history

STEP 3

ประเภทห้องเรียน

STEP 3 - สอนสดทุกรอบ ระดับชั้น ป.3 - ป.6

STEP 3 - zoom พร้อมห้องเรียนสด ระดับชั้น ป.3 - ป.6

STEP 3 - zoom ระดับชั้น ป.3 - ป.5 (เรียนตอนเย็น)

STEP 3 - ZOOM ระดับชั้น ป.6

STEP 3 - ZOOM ระดับชั้น ม.1

STEP 2

ประเภทห้องเรียน

STEP 2 - สอนสดทุกรอบ ระดับชั้น ป.3 - ป.6

STEP 2 - zoom พร้อมห้องเรียนสด ระดับชั้น ป.3 - ป.6

STEP 2 - zoom ระดับชั้น ป.3 - ป.6

STEP 2 - ZOOM ระดับชั้น ป.6 Trilingual & EP Program

STEP 2 - ZOOM ระดับชั้น ม.1

STEP 1

ประเภทห้องเรียน

STEP 1 - สอนสดทุกรอบ ระดับชั้น ป.3 - ป.6

STEP 1 - zoom พร้อมห้องเรียนสด ระดับชั้น ป.3 - ป.6

STEP 1 - zoom ระดับชั้น ป.3 - ป.6

STEP 1 - ZOOM ระดับชั้น ป.6 Trilingual & EP Program

STEP 1 - ZOOM ระดับชั้น ม.1 (EP)

หลักสูตร Pre Step

ระดับชั้น ป.3 - ป.5 แบ่งออกเป็น prestep- step 4

โดยแบ่งออกเป็นรายวิชาดังนี่

 • ป.3 วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , ภาษาอังกฤษ
 • ป.4 วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย
 • ป.5 วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ , ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย, สังคมศึกษา

ระดับชั้น ป.6 แบ่งออกเป็น prestep- step 4 และเพิ่มโค้งสุดท้ายก่อนสอบ

โดยแบ่งออกเป็นรายวิชาดังนี่

 • ป.6 วิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์( Gifted หรือ Advance), ตะลุยโจทย์คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทย, สังคมศึกษา

วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 และ ป.6 แยกออกเป็น 3 คอร์ส ให้เลือกตามความสามารถของนักเรียนและเป้าหมายที่ต้องการสอบ

โดยแบ่งออกเป็นรายวิชาดังนี่

 1. Jolly English เน้นทักษะ การพูด การฟัง การอ่าน สำหรับการสอบการเข้าสาธิตมศว.ปทุมวัน โครงการ EPTS และ ของ สาธิตมศว.ประสานมิตร โครงการ Trilingual โดยเฉพาะ
 2. ตะลุยโจทย์ภาษาอังกฤษ เป็นการทำโจทย์แบบฝึกหัดภาษาอังกฤษซ้ำๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ โดยเจาะลึกแนวข้อสอบเก่า
 3. Intensive grammar สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเสริมพื้นฐานด้าน ไวยากรณ์ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด ตลอดจนแนะนำเทคนิคในการทำข้อสอบ

ประเภทห้องเรียน

PRE STEP - สอนสดทุกรอบ ระดับชั้น ป.3 - ป.6

PRE STEP - zoom พร้อมห้องเรียนสด ระดับชั้น ป.3 - ป.6

PRE STEP - zoom ระดับชั้น ป.4 - ป.6