ติดต่อเรา

Positive Learning | โรงเรียนกวดวิชาพัฒนาการเรียนรู้
เลขที่ 444 อาคารเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 02-252-1801-2, 
มือถือ 081-613-8945 และ 096-961-6515
E-mail : support@positive-learning.net

Facebook : Positive Learning อาคารสยามกิตติ์
Line : Positive Learning


แอดเพื่อนในไลน์ อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อแอดเพื่อนในไลน์ อีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ

MBK Center ชั้น 5 สถานที่แห่งใหม่ของสถาบันฯ